OC a pomoc drogowa – kiedy tak właściwie masz możliwość skorzystać?

Zabezpieczenie samochodowe OC ma obowiązek mieć każdy z nas. To właśnie dzięki temu jesteśmy uprawnieni do tego, żeby poruszać się naszym samochodem po lokalnych drogach. W czasie, kiedy dojdzie do wypadku, to możemy w ten sposób zapewnić drugiej osobie dobre odszkodowanie. Zasada jest taka, że odszkodowanie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu. Niemniej jednak może on później postarać się o zwrot dewiz do właściciela polisy OC.

Następuje to w momencie, kiedy nie miał on uprawnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził szkodę umyślnie, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających, narkotyków. Takie samo działanie zachodzi w sytuacji, gdy winny wszedł w posiadanie auta w skutek popełnienia przestępstwa. Wtedy jest on obowiązki do poniesienia takich wszystkich kosztów, jakie dotyczyły zapewnienia odszkodowania poszkodowanemu.

Ubezpieczalnia będzie starała się wycelować do niego dobre rachunku, jakie on musi pokryć w danym terminie, okresie. Niekiedy dochodzi do bardziej skomplikowanych przypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wtedy jesteśmy w stanie zdobyć odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak więc to nasza idealna ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie – również Pomoc drogowa 24h Dąbrowa Górnicza. Niemniej jednak nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich utraty jesteśmy w stanie na przykład zakwalifikować opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, utrata mianych zniżek za bezszkodową jazdę. Nieraz w polisach AC dojrzejemy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Odpowiednio wobec tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, również dla poszkodowanego.

You may also like...